Webdesign: Studio Robert C. Smit
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing

Reality

Photo
3D
Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us

ESI EUROSILO BV

ESI recently commissioned the biggest coal silos built so far in Germany. The storage capacity per silo amounts 100,000 cubic meter. This totally enclosed storage system eliminates dust emission, improves the fire protection and has a minimal footprint. These advantages and others make it an environmental friendly and efficient storage solution.


ESI EUROSILO BV

ESI heeft recent de grootste kolensilo’s ter wereld opgestart in Duitsland. De opslagcapaciteit per silo bedraagt 100.000 kubieke meter en deze gesloten opslagmethode voorkomt stofemissie, verhoogt de brandveiligheid en resulteert in een milieuvriendelijke en efficiënte bedrijfsvoering.

HISARNA STEELMAKING

The HIsarna steelmaking process is a process for primary steelmaking in which iron ore is processed almost directly into steel. The emission of CO2 is significantly less than the emission of current technology of steelmaking.


HISARNA STAALPRODUCTIE

Het HIsarna staalproductie proces is een manier om ruwijzer te produceren waarbij ijzererts vrijwel direct wordt omgezet in staal. De uitstoot van CO2 is beduidend minder dan de uitstoot bij het huidige systeem van staalmaken.

HOT STRIP MILL


WARMBAND WALSERIJ

GAS CLEANING INSTALLATION


GAS REINIGINGS INSTALLATIE

POWDER COAL INJECTION


POEDER KOOL INJECTIE

FLYING METALS

The cooling fins of an engine-cilinder reminiscent of feathers or wings of a bird. The airiness of technology wants to be presented here.


VLIEGEND METALEN

De koelribben van een motor-cilinder doen denken aan veren of vleugels van een vogel. De luchtigheid van technologie wil hier verbeeld zijn.

more 3D reality / meer 3D realiteit
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing

Reality

Photo
3D
Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us