Webdesign: Studio Robert C. Smit

Image Styles

Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing
Reality
Photo
3D
Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us

COLOR DRAWING IMAGE STYLE

A stylized photo is carefully drawn into a vector-line drawing. Next it will be colored. Advantage of this vector-line technique is that the image can be enlarged without losing any detail. It is also very easy to adjust the colors to the colors of some corporate style.


KLEUR PRENT

Een gestyleerde foto wordt zorgvuldig nagetekend tot een vector-lijn tekening. Vervolgens wordt de tekening ingekleurd. Voordeel van deze vactorlijn techniek is dat de afbeelding vergroot kan worden zonder verlies van detail. Het is ook heel gemakkelijk om de kleuren af te stemmen op die van een bepaalde huissstijl.

to color drawing
naar kleur prent

3D REALITY

A 3D computerized model of a machine or technological system is placed into a real life photoscene.


3D REALITEIT

Een 3D computer-ontworpen model van een machine of technologisch systeem wordt geplaatst in een realistische fotoscène.

to 3D reality
naar 3D realiteit

PHOTOGRAPHY

The atmosphere in our photographs expresses a feeling about the beauty in the scene.


FOTOGRAFIE

De sfeer in onze fotobeelden drukt een gevoel uit over over de schoonheid in het tafereel.

to photography
naar photography

3D DESIGN

Stricktly designed in the wonderful world of 3D, these rather complex models will caress your eyes.


3D ONTWERP

Uitsluitend ontworpen in de geweldige wereld van 3D, zullen deze soms complexe modellen uw oog strelen.

to 3D design
naar 3D ontwerp

LOGO DESIGN

Your logo is one of the first things your client will see. This is a logo I created for one of my clients.


LOGO ONTWERP

Uw logo is een van de eerste dingen die uw klant zal zien. Dit is een logo dat ik ontwierp voor een van mijn opdrachtgevers.

to logo design
naar logo ontwerp

MIXED TECHNIQUE

Landscapes, machines, in 2D or 3D presented with real life attributes, composing a surrealistical picture.


GEMENGDE TECHNIEK

Landschappen, machines, in 2D of 3D getoond met zaken uit het werkelijke leven, die op deze wijze een surrealistisch beeld oproepen.

to mixed technique
naar gemengde techniek

DIFFERENT STUFF

THis page is under construction...


ANDERE ZAKEN

Deze pagina is in bewerking...

to origin
naar oorsprong

Image Styles

Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing
Reality
Photo
3D
Logo
Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us