Webdesign: Studio Robert C. Smit
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing
Reality
Photo
3D

Logo

Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us

DANIELI-CORUS LOGO

A red ‘C’ and a blue ‘D’ form the logo, together with the company name.

The logo symbolizes two companies, working closely together.


DANIELI-CORUS LOGO

Een rode ‘C’ en een blauwe ‘D’ vormen het logo, samen met de naam van het bedrijf. Het logo symboliseert twee bedrijven die nauw samenwerken.

VOLKSWAGEN LOGO

In my hand are lines that resemble lines of the Volkswagen logo.

For those who connect handlines with future this could be an obvious hint ;-)


VOLKSWAGEN LOGO

In mijn hand lopen lijnen die veel weghebben van de lijnen van het Volkswagen logo. Voor hen die handlijnen met toekomst verbinden zou het een duidelijke aanwijzing kunnen zijn ;-)

DE CUNSTCAEMER LOGO

The square area of the logo represents the exhibition hall of the art foundation. The letter ‘C’ is the first letter of the name of the foundation. Designed by Paulus Baars and Robert C. Smit.


DE CUNSTCAEMER LOGO

De vierkante ruimte van het logo stelt de tentoonstellingsruimte van de kunststichting voor. De letter ‘C’ is de eerste letter van de naam van de stichting. Het ontwerp is van Paulus Baars en Robert C. Smit.

GSB LOGO

This logo outlines the traject of coals and ores, used by Tatasteel Europe to produce steel.


GSB LOGO

Dit logo duidt het traject aan van kolen en ertsen, die gebruikt worden door Tatasteel Europe om staal te produceren.

to mixed technique / naar gemengde techniek
Image Styles
Contact / Mail
Pricing / Kosten
Home / Start
Fine-Art Clip
Nice / Leuk
Brochures
Drawing
Reality
Photo
3D

Logo

Mixed
Origin
Clients
Simplicity
News
Us